PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-692: 1 Hupasahat tu TanganMu Hupasahat tu tanganMu ma tondingki. Ndang olo sirang ahu sian Tuhanki. Ho do panghirimanku nang ngolungki, halasan ni rohangku, o Tuhanki PEMBACAAN FIRMAN Luk. 3: 7 – 9 (Pagi) Mzm. […]


01. Tangiang na hohom … amen 02. Marende BE. No. 257 : 1 – 2 “Jonok Debatanta” 1. Jonok Debatanta, unduk be ma hita lao marsomba tu Tuhanta. / Mijur Debatanta tu tongatonganta, tapahohom ma rohanta. / Somba ma Debata, di banua ginjang, na so halompoan. 2. Jonok Debatanta, surusuruanNa do manungkap di joloNa. / […]


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-4: 1 Sai Puji Debata Sai puji Debata, dibaen asi rohaNa, huhut tongtong basa di nasa tinompaNa. Ria ma hita be mamuji Debata, ai sesa do nuaeng dosanta i dibaen. PEMBACAAN FIRMAN Luk. 1: 67-80 […]


Musik adalah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang unik, terbentuk oleh nada-nada atau bunyi lainnya yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmati. Pada dasarnya musik dapat berkembang seiring waktu. Musik pada setiap […]


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-302: 1 Binsar Ma Manogot On Binsar ma manogot on, O Panondang ni Jahowa. Sai sondangi hami on, asa bali sian roha sasude na holom i baenonMi. PEMBACAAN FIRMAN Fil. 1: 3 – 11 (Pagi) […]


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-354:1 Sai Tong Maimaima Do Sai tong maimaima do rohantai di Yesus. Ibana haluaon do di angka naung tinobus. Ro do muse Tuhanta i, mardongan hasangapon i. sai ro ma Ho o Yesus, sai ro […]


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-72: 4 Ungkap Bahal Na Umuli Jesus sondang ni tondingku na patiur sasude. Sai palua ma rohangku sian dosa sasude. Taiti dohot rohangkon tu na tiur i tongtong PEMBACAAN FIRMAN Yak. 5: 7 – 8 […]