BERNYANYI BE-262:1 – Jahowa Tuhanki Jahowa Tuhanki, Ho mual ni na denggan. Sitompa sasude, silehon hangoluan. Sai lehon ma di au, pamatang na hipas Maringan ma di au, baen roha na ias. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Keluaran 19:1-15 Malam: 1 Petrus 2:5-9 RENUNGAN Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk […]


BERNYANYI BE-227:2 Jesus ngolu ni Lam tangkas ma patuduhon Tu au on panghophopMi Asa i huhalungunhon Hot ma au dilambungMi PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Matius 17:1-13 Malam: 1 Timotius 2:5-7 RENUNGAN Dan pada-Nyalah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12:21 Tuhan Sumber Pengharapan Nas ini adalah nubuatan Nabi Yesaya untuk memberitakan kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Jadi jauh sebelum Yesus […]


BERNYANYI BE-207:1 Sai tiop ma tanganku Sai tiop ma tanganku, sai togu au, Paima tos hosangku ramoti au. Ndang olo au mardalan sasada au; Sai Ho ma ale Tuhan, manogu au. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Yesaya 49:1-6 Malam: Matius 16:24-28 RENUNGAN Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan […]


BERNYANYI BE-24:1 Tatap hami on Tatap hami on na pungu di son; Ai na naeng pujionnami denggan ni basaM di hami. Tatap hami on na pungu di son. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Filipi 3:17-21 Malam: Yesaya 32:1-4 RENUNGAN Aku telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan […]


BERNYANYI BE 470:1 Jesus Ho nampuna au Jesus Ho nampuna au Dohot na adong di au. Gogo dohot hosangki Sahat ma tu tanganMi PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Hakim-hakim 13:19-25 Malam: Yosua 10:16-27 RENUNGAN Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Yesaya 41:10a Tuhan Bersama Kita Menurut para ahli sedikitnya ada tujuh ribu perasaan takut. Rasa takut muncul […]


BERNYANYI BE-252:1 Paian ma di hami O Jesus sai dongani ma hami sasude. Pasada rohanami asa bulus sude PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Keluaran 23:20-33 Malam: Yosua 10:6-15 RENUNGAN Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!. Yesaya 30:18c Setia Menantikan Tuhan Kedatangan Yesus yang kedua kali, sebenarnya bukan hal yang baru lagi. […]


Minggu Ephipanias Penyataan Kemuliaan Allah Tidak setiap tahun kita berjumpa dengan Minggu Epiphanias. Tetapi tahun 2019 ini, kita berjumpa langsung dengan Epiphanias ini. Epiphanias sendiri di simbolkan matahari yang terbit pada pagi hari. Hal ini menggambarkan bagaimana Allah sebagai surya yang tidak pernah mati telah bersinar bagi seluruh bangsa-bangsa. Tetapi banyak juga yang menyimbolkan dengan […]