Author Archives: Parjuangan Radyarto Siregar

Senantiasa Bersekutu


BERNYANYI BE-772:1 Tuhanku Do Pature Dalanki Tuhanku do pature dalanki, Tuhanku do patiur langkangki, Sian nasa rohangki hupasahat ngolungki, Tuhanku do patiur langkangki. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Yesaya 40:27-31 Malam: Mazmur 27:1-3 RENUNGAN Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau […]

Teguh Jaya Di Dalam Segala Keadaan


BERNYANYI BE-697:1 Molo Ho Do Huihuthon Molo Ho do huihuthon dame sonang rohangki. Sai horas jala martua nasa hinophopMi. Ho tongtong ihuthonongku, Jesus na palua au. Ho sambing do oloanhu ala nii martua au. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: 2 Samuel 5:7-21 Malam: Ibrani 10:19-23 RENUNGAN Jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu tidak teguh jaya. Yesaya 7:9b […]

Ditanggung Dan Dipikul


BERNYANYI BE-15:1 Aut Na Saribu Hali Ganda Aut na saribu hali ganda saringar ni soarangki. Naeng nasa gogo bahenonku mamuji Debatantai. Paboa las ni rohangki hinorhon ni pambaenna i PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Ulangan 16:18-20 Malam: Mazmur 11:4-7 RENUNGAN Tetapi sesunguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya 53:4a Ditanggung Dan Dipikul Asuransi […]

Setia Dalam Iman


BERNYANYI BE-11:1 Aha Ma Endehonongku Aha ma endehonongku, asa pujionku Ho, ale Tuhan Debatangku, sai urupi au gogo. Ai ndang tarpajojor ahu, asi ni rohaM di ahu. Ala ni hupuji Ho, tung marribu hali do. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Lukas 8:16-21 Malam: Ayub 42:10-17 RENUNGAN Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan […]

Yesus Tak Pernah Berubah


BERNYANYI BE 227:1 Jesus ngolu ni Jesus ngolu ni tondingku. Ho do haporusanki. Gok di Ho nama diringku. Ro di nasa langkangki PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Efesus 6:10-20 Malam: Roma 1:1-7 RENUNGAN Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13:8 Yesus Tak Pernah Berubah Manusia mudah berubah. Suami yang dulunya […]

Pertobatan


BERNYANYI BE 223:2 Husomba Ho Tuhan Uju na lilu, dao sian Ho. Sai dilului Ho au. Laos jumpang do. Ala ni holong do rohangkinon di Ho. Sai lam gandai holong tu Ho. PEMBACAAN FIRMAN Pagi: Mazmur 62:2-5 Malam: Yesaya 43:1-6 RENUNGAN Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19:10 Pertobatan Zakheus […]

Allah Menuntun UmatNya


Keluaran 33:12-17 Setelah Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, maka Allah kembali menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dalam perjalanan ke Tanah Perjanjian bukanlah perjalanan yang mulus dan aman tetapi perjalanan yang sangat panjang yang mengalami banyak tantangan, ancaman dan bahaya, seperti adanya musuh dari […]