Category Ibadah Harian

BERSAMA MENDENGAR TUHAN


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-257:1 – Raja Na Tumimbul Jonok Debatanta unduk be ma hita lao marsomba tu Tuhanta. Mijur Debatanta tu tongatonganta tapahohom ma rohanta Somba ma Debata di banuaginjang na so halompoan. PEMBACAAN FIRMAN 1 Kor. 6:6-9 […]

MELAKUKAN KEBENARAN DAN KEADILAN


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-23:1 – Jesus Hami Ro Dison Jesus hami ro dison, asa masihangoluan. I pe ro ma Ho tuson, jala baen ma pardomuan. Ni tondiM tu tondinami, unang mampar rohanami. PEMBACAAN FIRMAN Kol. 4:1-2 (Pagi) Yer. […]

KEADILAN TUHAN PASTI


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-10:2 – Hupuji, Hupasangap Ho Saluhut na tinompaMi naeng sonang di rohaMu; Arian dohot borngin pe disarihon rohaMu. Nang uhum di gomgomanMi, na tigor, na sintong do i, pinuji ma goarMu. PEMBACAAN FIRMAN 1 Kor. […]

BELAS KASIHAN


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-37:1 – Asi Ni Roha Asi ni roha ni Tuhan Jesus Kristus, holong ni roha ni Debata, dohot parsaoran ni Tondi mandongani hita sasudena. PEMBACAAN FIRMAN Roma 9: 19-26 (Pagi) Amsal 14:21-31 (Malam) RENUNGAN Hakim-hakim […]

BERKOMUNIKASI DENGAN BIJAK


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-15:1 – Aut Na Saribu Hali Ganda Aut na saribu hali ganda saringar ni soarangki. Naeng nasa gogo bahenonku mamuji Debatantai. Paboa las ni rohangki hinorhon ni pambaenna i. PEMBACAAN FIRMAN Mat. 18:21-35 (Pagi) Kel. […]

BELAS KASIHAN


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-467:1 – Asi Ni RohaM Hupuji Asi ni rohaM hupuji ala Ho manobus au. Dipaias Ho rohangku, gabe soranganMu Au. IngananMu rohanami. TondiMi manggohi i. Pangke dohot ngolunami gabe ulaulaMi. PEMBACAAN FIRMAN Yudas 1:20-21 (Pagi) […]

KASIH LEBIH PENTING DARIPADA PERSEMBAHAN


PANGGILAN BERIBADAH Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan, karena itu marilah kita beribadah dan memuji nama-Nya setiap hari. Amin. BERNYANYI BE-9 :1 Hupuji Holong Ni RohaMu Hupuji holong ni rohaMu, O Tuhan Jesus Rajangki. Tu Ho hulehon ma diringku ai ido pinagidoMi. Huhalupahon ma diringku, mamingkir holong ni rohaMu. PEMBACAAN FIRMAN Mat. 20:20-28 (Pagi) Maz. […]